Przedszkole Warszawa
tworzenie stron
Czcionka domyślna A- A+
przedszkole przedszkole Przedszkole

Akacjowa Chatka

Niepubliczne Przedszkole Warszawa

CENNIK:

WPISOWE (jednorazowa, bezzwrotna wpłata gwarantująca miejsce dziecka w przedszkolu do czasu trwania umowy):

500 zł opłata standardowa
250 zł opłata dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola w tym samym czasie
PAKIET I – 850 ZŁ* PAKIET II- 1000 ZŁ**
Pobyt dziecka w godz.: 6:30-12:00 Całodzienny pobyt dziecka w placówce w godz.: 6:30-18:00

Cena czesnego obejmuje:

✓ zajęcia z języka angielskiego 3x w tygodniu, prowadzone przez doświadczoną Lektorkę;
✓ zajęcia taneczno-rozwojowe;
✓ zajęcia grupowe - logopedyczne 1x w tygodniu;
✓ zajęcia logorytmiczne;
✓ przesiewowe badania logopedyczne ( 1x  w roku);
✓ rytmika 1 x w tygodniu;
✓ pomoc psychologiczno – pedagogiczną;
✓ zabawy z bum-bum rurkami;
✓ zajęcia z elementami integracji sensorycznej;
✓ zakup wszelkich niezbędnych materiałów i pomocy do zajęć (oprócz podręczników);
✓ Bale karnawałowe;
✓ Teatrzyki, koncerty, warsztaty przyrodnicze i edukacyjne;
✓ Spotkania z ciekawymi ludźmi;
✓ Warsztaty psychologiczne oraz logopedyczne dla rodziców;
✓ Konkursy;
✓ Uroczystości przedszkolne i rodzinne;
✓ udział we wszystkich zajęciach dydaktycznych zgodnych z podstawą programową wychowania przedszkolnego (w tym zajęcia rozwijające zdolności matematyczne, plastyczne, doświadczenia, eksperymenty itp., zajęcia z zakresu gimnastyki ogólnorozwojowej);
✓ warunki do wspierania osobowości dziecka poprzez organizowanie zajęć i zabaw wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Cena czesnego obejmuje:
Wszystko to, co zawiera PAKIET I oraz:

✓ Zajęcia z języka hiszpańskiego 2x w tygodniu, prowadzone przez doświadczonego Lektora;
✓ Zajęcia dramowe 1x w tygodniu.
 To metoda skutecznego wspomagania rozwoju dzieci. Drama ma niezwykłą moc, rozbudza ciekawość poznawczą dzieci, ich zaangażowanie w nowe działania, wyobraźnię, kreatywność. Pomaga zrozumieć emocje, rozwijać osobowość i umiejętności społeczne.

*W przypadku rodzeństwa, opłata stała za drugie dziecko obejmuje rabat – 15% od wysokości czesnego.

**W przypadku rodzeństwa, opłata stała za drugie dziecko obejmuje rabat – 20% od wysokości czesnego.

 

 

WYŻYWIENIE:

Opłata dzienna za wyżywienie :

  • dla PAKIETU I – 7 zł
  • dla PAKIETU II – 16 zł

(3 zł – śniadanie; 4 zł – zupka; 6 zł – drugie danie; 3 zł – podwieczorek)

 

Istnieje możliwość zapisania dziecka na zajęcia dodatkowe, dodatkowo płatne – szczegółowe informacje o wysokości opłat i rodzajach zajęć udzielane są na zebraniu organizacyjnym.